Tháng: Tháng Năm 2017

phạt vi phạm hành chính về kinh doanh

Tư vấn quy định về công ty kinh doanh bất động sản? I. Căn cứ pháp lý Luật kinh doanh bất động sản 2014 Nghị định 76/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản II. Phân tích nội dung 1. Các hoạt động kinh doanh, dịch […]

Nhà đầu tư nước ngoài muốn kinh doanh tại Việt Nam thì phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Tư vấn quy định về công ty kinh doanh bất động sản? I. Căn cứ pháp lý Luật kinh doanh bất động sản 2014 Nghị định 76/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản II. Phân tích nội dung 1. Các hoạt động kinh doanh, dịch […]