Chuyên mục: Chưa được phân loại

Nên vệ sinh vòng bi như thế nào?

Tất các các loại vòng bi mà bạn đang sử dụng khi mua về đều là vòng bi đã được làm sạch. Nhưng ở nơi sản xuất vòng bi công nghiệp họ có máy móc công nghệ chuyện dụng trong việc làm sạch vòng bi. Công nghệ làm sạch có thể làm sạch được những […]

Nên vệ sinh vong bi tốt nhất

Tất các các loại vòng bi mà bạn đang sử dụng khi mua về đều là vòng bi công nghiệp đã được làm sạch. Nhưng ở nơi sinh sản vong bi cong nghiep họ có máy móc công nghệ chuyện dụng trong việc làm sạch vòng bi. Công nghệ làm sạch có thể làm sạch […]