Welcome to Magazine Prime

Phương pháp màng khò nóng bitum

Hiện nay công nghệ phát triển có rất nhiều các vật liệu, hóa chất để chống thấm sàn mái rất tốt, hai phương pháp thi công sàn mái là dùng màng khò nóng bitum và dùng hóa chất xi măng hai thành phần được sử dụng phổ biến nhất.   Trước hết để chống thấm […]

chống thấm tầng hầm

Khi thi công các công trình ngầm, các tầng hầm … thì công đoạn xử lý chống thấm rất quan trọng vì công đoạn này góp phần không nhỏ quyết định tới tuổi thọ kết cấu, tính bền vững của công trình.   Chống thấm khu gara ngầm Do đặc thù của các hạng mục […]

XỬ LÝ CHỐNG THẤM TƯỜNG ĐỨNG VÁCH NGĂN

XỬ LÝ CHỐNG THẤM TƯỜNG ĐỨNG VÁCH NGĂN Tường đứng và vách ngăn giáp nhà vệ sinh hoặc giáp với không gian bên ngoài của công trình thường xuyên chịu các tác động của hơi ẩm Tường đứng và vách ngăn giáp nhà vệ sinh hoặc giáp với không gian bên ngoài của công trình […]

Giải pháp chống thấm tại Huyện Thanh Trì

Giải pháp chống thấm tại Huyện Thanh Trì Bạn đang tìm kiếm một giải pháp chống thấm tại Huyện Thanh Trì hiệu quả cho công trình nhà mình? Bạn lo lắng vì bề mặt vật liệu bị hư hại do tác động của thời tiết? Dịch vụ thi công chống thấm tại Huyện Thanh Trì […]

Giải pháp chống thấm tại Huyện Thường Tín

Giải pháp chống thấm tại Huyện Thường Tín Bạn đang tìm kiếm một giải pháp chống thấm tại Huyện Thường Tín hiệu quả cho công trình nhà mình? Bạn lo lắng vì bề mặt vật liệu bị hư hại do tác động của thời tiết? Dịch vụ thi công chống thấm tại Huyện Thường Tín […]

Giải pháp chống thấm tại Tỉnh Hà Nam

Giải pháp chống thấm tại Tỉnh Hà Nam Bạn đang tìm kiếm một giải pháp chống thấm tại Tỉnh Hà Nam hiệu quả cho công trình nhà mình? Bạn lo lắng vì bề mặt vật liệu bị hư hại do tác động của thời tiết? Dịch vụ thi công chống thấm tại Tỉnh Hà Nam […]

Giải pháp chống thấm tại Tỉnh Hải Dương

Giải pháp chống thấm tại Tỉnh Hải Dương Bạn đang tìm kiếm một giải pháp chống thấm tại Tỉnh Hải Dương hiệu quả cho công trình nhà mình? Bạn lo lắng vì bề mặt vật liệu bị hư hại do tác động của thời tiết? Dịch vụ thi công chống thấm tại Tỉnh Hải Dương […]

Giải pháp chống thấm tại Tỉnh Hưng Yên

Giải pháp chống thấm tại Tỉnh Hưng Yên Bạn đang tìm kiếm một giải pháp chống thấm tại Tỉnh Hưng Yên hiệu quả cho công trình nhà mình? Bạn lo lắng vì bề mặt vật liệu bị hư hại do tác động của thời tiết? Dịch vụ thi công chống thấm tại Tỉnh Hưng Yên […]

Giải pháp chống thấm tại Tỉnh Phú Thọ

Giải pháp chống thấm tại Tỉnh Phú Thọ Bạn đang tìm kiếm một giải pháp chống thấm tại Tỉnh Phú Thọ hiệu quả cho công trình nhà mình? Bạn lo lắng vì bề mặt vật liệu bị hư hại do tác động của thời tiết? Dịch vụ thi công chống thấm tại Tỉnh Phú Thọ […]

Giải pháp chống thấm tại Tỉnh Nam Định

Giải pháp chống thấm tại Tỉnh Nam Định Bạn đang tìm kiếm một giải pháp chống thấm tại Tỉnh Nam Định hiệu quả cho công trình nhà mình? Bạn lo lắng vì bề mặt vật liệu bị hư hại do tác động của thời tiết? Dịch vụ thi công chống thấm tại Tỉnh Nam Định […]